HOITOSOPIMUS

Koiran/Kissan omistaja/haltija

Nimi ___________________________________________ Henkilötunnus_______________

Lähiosoite________________________________________________________________

Puhelin _____________________________ Puhelin 2 ____________________________

Varahenkilö ja varahenkilön puhelin nro. jos omistajaa/haltijaa ei tavoiteta, joka saa päättää

koiraa/kissaa koskevissa asioissa_______________________________________________________

Koira/Kissa

Nimi _____________________________________________________________________

Rotu __________________________________________________ uros_____narttu _____

Syntymäaika/-vuosi________________________________________Paino ______________

Tunnistusmerkintä___________________________________________________________

Erikoisruoka____ merkki:______________________________________________________

Ruokinta: aamulla_______ illalla______

Muuta huomioitavaa (allergiat, sairaudet, lääkitys tms.)

_____________________________________________________________________

Erikoistoimenpiteet/lisäpalvelut

_____________________________________________________________________

Hoitojakso

Alkaa__________________________________________n.klo__________________________

Päättyy:________________________________________n.klo_______________________

Hoitojakson hinta: euroa/vrk_______________yhteensä _________________ euroa

Olen tutustunut liitteenä oleviin ehtoihin ja hyväksyn ne. Salossa _____._____ . _____

______________________________________ ________________________________

Asiakas                                                                                       Lemmikkihotelli Nella

 

Hoitosopimuksen ehdot

1§ Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

2§ Lemmikkihotelli Nella vakuuttaa hoitavansa eläimen tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla

tässä sopimuksessa määritellyn ajan. Eläimen luovuttaja (”asiakas”) vakuuttaa, että hänen

antamansa eläintä koskevat tiedot ovat oikeat, koiralla on Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti

voimassaolevat rokotukset, että eläin ei sairasta mitään hänen tiedossaan olevaa tarttuvaa tautia

hoitoon tuotaessa ja että hän on eläimen omistaja tai hänellä on muutoin laillinen oikeus luovuttaa

eläin hoitoon. Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksellaan noudattamaan tämän sopimuksen

ehtoja.

3§ Koiran hoitoon sisältyy:

- Koiran ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä ruualla yksi tai kaksi kertaa päivässä.

- Koiran ulkoilutus kolme kertaa päivässä taluttimessa tai erillisessä juoksutarhassa.

- Koiran perussiisteys eli tassujen huuhtelu ja/tai kevyt harjaus tarvittaessa.

- Huoneen siivous päivittäin sekä aina tarvittaessa.

- Koiran lääkitys lukuunottamatta pistämällä annettavia lääkkeitä asiakkaan ohjeiden mukaisesti

asiakkaan toimittamilla lääkkeillä.

- Tässä sopimuksessa erikseen sovitut lisämaksulliset palvelut.

4§ Muun eläimen hoitoon sisältyy:

-edellisessä kohdassa mainitut palvelut soveltuvin osin.

5§ Tässä sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan jokaiselta alkavalta 24 tunnin jaksolta

eläimen tuomisesta lähtien noutamiseen saakka.

6§ Mikäli eläin sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, on hoitolalla oikeus viedä eläin eläinlääkäriin

hoidettavaksi. Mikäli eläimen tila sallii, yrittää hoitola ensin ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Hoitolalla

on oikeus veloittaa lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat todelliset kulut sekä voimassa

olevan hinnastonsa mukaiset kuljetusmaksut.

7§ Hoito sekä mahdolliset muut kustannukset on maksettava viimeistään eläintä noudettaessa.

Hoitolalla ei ole velvollisuutta luovuttaa eläintä, mikäli maksua ei suoriteta. Eläin katsotaan jätetyn

noutamatta, kunnes maksu on tapahtunut.

8§ Mikäli eläintä ei noudeta sovittuna ajankohtana eikä uutta ajankohtaa ole sovittu, hoitolalla on

oikeus toimia, kuin kysymys olisi löytöeläimestä. 10vrk:n kuluttua hoitojakson päättymisestä,

eläinsuojelulain 15§ astuu voimaan. Omistajalta/haltijalta veloitetaan jo sovittu hoitojakso, 10

lisävuorokautta, siirto ja löytöeläinosaston veloittama taksa.

9§ Hoitola ei vastaa kustannuksista mikäli eläin sairastuu, vahingoittuu, katoaa tai kuolee jollei

hoitolan katsota tuottamuksellaan tai tahallisuudellaan myötävaikuttaneen tapahtumaan. Hoitola ei

vastaa kustannuksista vahingoissa, jotka aiheutuvat eläimen mukana tulevista puutteellisista

varusteista. Asiakas vastaa eläimen hoitolalle tai sen hoidossa oleville muille eläimille aiheuttamista

vahingoista, mikäli vahingon ei voida voimassaolevan lainsäädännön mukaan katsoa aiheutuneen

hoitolan henkilökunnan tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

10§ Muissa asioissa toimitaan voimassa olevan lainsäädännön ja yleisen sopimusoikeuden

periaatteiden mukaisesti.

 

Alla olevasta linkistä voit avata hoitosopimuksen, jolloin voit tulostaa ja täyttää sen halutessasi jo kotona ja tuoda sen sitten mukanasi hoitolaan!

Hoitosopimuksen ehdot_nella (2).pdf (100877)